กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคล่องตัว โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานและเพื่อให้การตรวจสอบเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13.1 ประกอบกับมาตรา 24 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จึงเห็นสมควรกำหนดกระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน เพื่อใช้แทนกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรในกรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชา

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *