หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

        หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมายถึง หลักสูตรที่ปรับปรุงในระดับรายวิชา โดยไม่กระทบกับจำนวนหน่วยกิตและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ ของโครงสร้างหลักสูตรเดิม ได้แก่

  • การเปลี่ยนชื่อรายวิชา
  • การเปลี่ยนรหัสวิชา
  • การเพิ่มรายวิชาเลือก
  • การเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
  • การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ทั้งนี้ การปรับปรุงเล็กน้อยดังกล่าวจะมีขั้นตอนในการดำเนินงาน (Work Flow) ดังนี้

Work Flow การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยระดับปริญญาตรี จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (เปลี่ยนแปลงอาจารย์)
2.  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (ปรับโครงสร้างหลักสูตร)

Work flow หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (เปลี่ยนแปลงอาจารย์)

Work flow หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (ปรับโครงสร้างหลักสูตร)

เทมเพลต สมอ.08 การปรับปรุงเล็กน้อยหลักสูตร

  1. สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
  2. สมอ.08 ปรับโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *